Bosse Setterberg


Mail: bosse@setcom.se

Mobil: 070-631 89 64

Som kombinerad VD och AD är Bosse den som alltid arbetar för att få grepp om hela bilden.

Set Communication ansvarar för helhetslösningar inom reklam och kommunikation, vilket ställer krav på spindeln som samordnar nätverket av rätt leverantörer.

Särskilt när han samtidigt är en skicklig grafisk designer, som vet exakt hur utformning väcker människors intresse.

Bosse är känd för sin iver och sin talsvada, vi medarbetare tror ibland att han skulle kunna övertyga kunder om en idé bara genom att tala dem till utmattning.

Men faktum är att det behöver han inte. Idéerna är så väl genomtänkta att de säljer sig själva.